0
منو دسترسی
مهندسی برق و الکترونیک

آموزش نرم افزار های رشته برق و الکترونیک

1398/03/11 در ساعت 05:18:32

آموزش قدم به قدم ساخت بوردهای آردوینو

فیلم آموزشی Udemy Make Arduino Board at Home: Step by Step Guide

ادامه مطلب
آموزش قدم به قدم ساخت بوردهای آردوینو
1398/03/08 در ساعت 01:48:38

آموزش صفر تا صد آردوینو

فیلم آموزشی Udemy Arduino Zero to Hero

ادامه مطلب
آموزش صفر تا صد آردوینو
1398/03/01 در ساعت 22:04:17

آموزش جامع اتوکد الکتریکال

فیلم آموزشی Udemy autocad electrical advanced and comprehensive training

ادامه مطلب
آموزش جامع اتوکد الکتریکال
1398/02/29 در ساعت 23:39:09

آموزش قدم به قدم PIC18 Microcontrolle

فیلم آموزشی Udemy PIC18 Microcontroller: Step By Step Guide

ادامه مطلب
آموزش قدم به قدم PIC18 Microcontrolle
1398/02/29 در ساعت 22:58:13

آموزش قفل سیستم درب الکتریکی با PIC Microcontroller

فیلم آموزشی Udemy PIC Microcontroller: Make an Electronic Door Lock System

ادامه مطلب
آموزش قفل سیستم درب الکتریکی با PIC Microcontroller
1398/02/27 در ساعت 23:04:38

آموزش رویت مپ 2020 متریک

فیلم آموزش lynda Revit 2020: Essential Training for MEP (Metric)

ادامه مطلب
آموزش رویت مپ 2020 متریک
1398/02/14 در ساعت 00:28:19

آموزش اتوکد الکتریکال لیندا

فیلم آموزش Lynda AutoCAD Electrical Essential Training

ادامه مطلب
آموزش اتوکد الکتریکال لیندا
1398/02/09 در ساعت 03:03:30

آموزش جامع fpga لیندا

فیلم آموزش Lynda learning fpga development

ادامه مطلب
آموزش جامع fpga لیندا
1397/12/09 در ساعت 01:25:14

آموزش دوره های رویت 2019 لیندا

فیلم آموزشی Lynda Revit 2019 Tutorial Series

ادامه مطلب
آموزش دوره های رویت 2019 لیندا
1397/12/09 در ساعت 00:52:54

آموزش مقدماتی متلب شرکت یودمی

فیلم آموزشی Udemy MATLAB Basics for Beginners - Learn from Top Experts

ادامه مطلب
آموزش مقدماتی متلب شرکت یودمی
1397/12/09 در ساعت 00:37:43

آموزش مدلسازی مقدماتی رویت الکتریکال

دانلود فیلم آموزشی Udemy Revit Basic Electrical Modeling

ادامه مطلب
آموزش مدلسازی مقدماتی رویت الکتریکال
1397/12/07 در ساعت 23:32:20

آموزش طراحی اسپرینکلرها در رویت (شرکت لیندا)

آموزش lynda Sprinkler design in Revit

ادامه مطلب
آموزش طراحی اسپرینکلرها در رویت (شرکت لیندا)
0%