توقف رسیدن اشعه خورشید به پنل های خورشیدی در چین | آلودگی هوا و توقف کار پنل های خورشیدی | اخبار مهندسی | ایران مهندس
0
منو دسترسی
1398/04/26 در ساعت 10:14:04

توقف رسیدن اشعه خورشید به پنل های خورشیدی

آلودگی هوای چین کار پنل جلوی کار پنل های خورشیدی را گرفته است.

توقف رسیدن اشعه خورشید به پنل های خورشیدی

توقف رسیدن اشعه خورشید به پنل های خورشیدی


استفاده از انرژی خورشیدی رو به افزایش است. اما آلودگی هوا در چین باعث توقف رسیدن اشعه خورشید به پنل های خورشیدی شده است. آلودگی هوایی که هرلحظه روبه افزایش است. تحقیقی که روز دوشنبه در یک نشریه منتشر شده است، نشان داده که 15 درصد از انرژی خورشیدی تولیدی در چین کاسته شده است و علت آن به خاطر افزایش آلودگی هوا در چین است.

 

 

اما خبر خوب اینکه این کشور در حال برنامه ریزی برای کاهش آلودگی هوا است. کیفیت هوای چین به دلیل استفاد از زغال سنگ و بخش تولید صنعتی درحال کاه شاست. تصویر خاکستری و دود تناپایدار و افرادی که با ماسک در بسیاری از شهرهای چین دیده می شوند. سالانه هزاران مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در چین اتفاق می افتد. حال باید دید برای این مشکل چین چه برنامه ای خواهد داشت.

 

توقف رسیدن اشعه خورشید به پنل های خورشیدی در چین | آلودگی هوا و توقف کار پنل های خورشیدی | اخبار مهندسی | ایران مهندس

اخبار مرتبط

1398/11/03 در ساعت 10:07:58

مجلات تخصصی معماری (سری چهل و ششم)

دانلود رایگان مجلات تخصصی معماری

مجلات تخصصی معماری (سری چهل و ششم)
1398/10/29 در ساعت 09:36:12

مجلات تخصصی معماری (سری چهل و پنجم)

دانلود رایگان مجلات تخصصی معماری

مجلات تخصصی معماری (سری چهل و پنجم)
1398/10/25 در ساعت 09:52:48

کتاب های تخصصی عمران و معماری (سری شانزدهم)

دانلود رایگان کتاب تخصصی عمران و معماری

کتاب های تخصصی عمران و معماری (سری شانزدهم)
1398/10/21 در ساعت 09:44:24

مجلات تخصصی معماری (سری چهل و چهارم)

دانلود رایگان مجلات تخصصی معماری

مجلات تخصصی معماری (سری چهل و چهارم)
1398/10/15 در ساعت 11:04:43

مجلات تخصصی معماری (سری چهل و سوم)

دانلود رایگان مجلات تخصصی معماری

مجلات تخصصی معماری (سری چهل و سوم)
1398/10/11 در ساعت 09:15:49

مجلات تخصصی معماری (سری چهل و دوم)

دانلود رایگان مجلات تخصصی معماری

مجلات تخصصی معماری (سری چهل و دوم)
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%