0
منو دسترسی
1398/09/02 در ساعت 16:29:22

بستن مدار ديمر، فتوسل و رله راه پله

بستن مدار ديمر، فتوسل و رله راه پله

بستن مدار ديمر، فتوسل و رله راه پله

 

 

مراحل انجام کار:

 

اجزاء مدار و ترسيم نقشه: فتوسل یک حسگر (سنسور) تشخیص نور است که در مدارهای الکترونیکی حساس به نور از آنها استفاده می شود.

فتوسل به صورت مجموعه يا کیت ساخته مي شود. اين کیت چراغ ها را به طور خودکار در هنگام تاریکی روشن می کند. مدار از یک مقاومت حساس به نور (مقاومت تابع نور LDR) و تعدادی قطعه الکترونیکی دیگر ساخته شده است. مقاومت های حساس به نور با افزایش شدت نور تغییر مقدار داده و مقاومت داخل آنها کمتر می شود. از اين مدار برای پروژه های داخل ساختمان از قبیل دزدگیر نوری و سایر پروژه هایی که با یک منبع نور ثابت روشن و خاموش سروکار دارند، استفاده مي شود.

 

 

در شکل يك نمونه فيبر مدار چاپي و نقشه فتوسل را ملاحظه مي كنيد:

 

 

در شکل زیر نقشه فتوسل واقعي را مي بينيد:

 

 

رله راه پله: این مدار برای خاموش و روشن کردن روشنايي راه پله ها از چند نقطه به كار مي رود. رله راه پله یک کلید سه وضعیتی، یک رله (سیم پیچ) و يك کنتاکت (کلید) وصل دارد، براي اتصال رله راه پله به ترتيب زير عمل مي كنيم.

 

_ سیم فاز را به مشترک کلید سه وضعیتی وصل كنيد.


_ سیم هاي مربوط به شستی ها را به پیچ شماره یک اتصال دهيد.


_ برگشتی شستی ها را به رله (سیم پیچ) متصل كنيد.


_ سیم نول را به طرف دیگر سیم پیچ ها وصل كنيد.


_ برگشت فاز را به ته سرپیچ های لامپ متصل کنید.


_ بايد از نقطه شماره یک سيمي به کلید اتصال دهنده رله وصل شود. معمولاً (این كار توسط كارخانه سازنده در داخل رله انجام مي شود).


_ اگر کلید در حالت یک باشد با فشار دادن شستی ها، لامپ ها برای زمان تنظیم شده روشن مي ماند و بعد از گذشت آن زمان خاموش می شود.


_  برای اینکه لامپ ها به طور دائم روشن بماند، از پیچ شماره دو سيمي را به ته سرپیچ ها متصل مي كنيم.

 

 

در شکل زیر يك نمونه نقشه اتصال رله راه پله را ملاحظه می کنید.

 

 

در شکل زیر نمونه واقعی نقشه اتصال رله راه پله را ملاحظه مي كنيد. چون قبلا سیم کشی و نصب چراغ ها اجرا شده است، لازم است تغییراتي در سيم كشي ایجاد کنید، اين موضوع براي اتصال رله چشمي نيز صدق مي كند.

 

 

به جاي رله راه پله مي توانيد از رله چشمي استفاده كنيد. بسته به این که از چه مدل چشمی استفاده می کنید، نقشه اتصال متفاوت است. در شکل زیر یک نمونه چشمی ۱۸۰ درجه دیواری نشان داده شده است.