0
منو دسترسی
1398/09/03 در ساعت 15:19:01

دمونتاژ قطعات

دمونتاژ قطعات

دمونتاژ قطعات

 

مراحل اجراي كار

 

1- براى برداشتن لحيم، از فتيله لحيم (desoldering braid) استفاده مى کنند. فتيله لحيم سيم هاى به هم تابيده افشان بسيار نازکي است که روى لحيم قرار مى گيرد و پس از ذوب کردن لحيم، آن را مانند فتيله اى که مایع را بالا مى کشد، به سمت خود جذب مى کند.

 

 

2 - يك عدد برد اوراقي مدارالكترو نيکي را در اختيار بگيريد و آن را مورد بازبينى قرار دهيد و تا حد امکان قطعات روى آن را شناسایي کنيد.


3 - دستگاه هويه قلمى را بررسى کنيد و از سالم بودن آن مطمئن شويد.


4 - فتيله لحيم را بررسي كنيد، نبايد سطح مسي فتيله اكسيد شده باشد.


5 - با استفاده از هويه قلمي و فتيله لحيم، تعدادي از قطعات را از روي برد بيرون بكشيد (دمونتاژ كنيد).


براي جدا كردن قطعه ها به ترتيب زير عمل كنيد.

 

_ فتيله لحيم را روي لحيم پايه قرار دهيد و نوك هويه گرم را روي آن بگذاريد تا لحيم را جذب كند.

 

 

_ مراقب باشيد مدت زمان لحيم كاري بيش از حد استاندارد نشود، زيرا به برد مدار چاپي آسيب مي رساند و مس آن را از روي برد جدا مي كند.


_ هنگامي كه فتيله لحيم كاملاً آغشته به لحيم شد، آن را جا به جا كنيد و از قسمت ديگر فتيله كه لحيم جذب آن نشده است ، استفاده كنيد.


_ درصورت نيازقسمت فتيله آغشته به لحيم را با سيم چين قطع كنيد.


_ پس از پاك شدن سطح كار از لحيم، با نوك هويه يا پنس، كمي پايه را تكان دهيد تا پايه آزاد شود.


_ پس از آزاد شدن پايه ها، قطعه را به آرامي بيرون بكشيد.


_ در صورتي كه قطعه آزاد نشد مراحل را تكرار كنيد.


_ چگونگي استفاده از فتيله لحيم براي برداشتن قطعات كوچك را نشان مي دهد.