0
منو دسترسی
1398/09/05 در ساعت 11:58:12

تابلو برق کارگاهی ACS

تابلو برق کارگاهی ACS

تابلو برق کارگاهی ACS

 

 

تابلو برق کارگاهی ACS برای برق رسانی موقت به وسایل برقی پروژه های کارگاهی، اسکان موقت و نمایشگاه های روزانه استفاده می شود. ساختمان های اداری، تجاری و مسکونی درحال ساخت و یا کارگاه هایی
که به طور موقت برای انجام کار برپا می شوند و پس از آن جمع آوری می شود را پروژه های کارگاهی گویند.

 

تابلو برق کارگاهی ACS به منظور ایمنی پرسنل شاغل در پروژه های کارگاهی و حفاظت از تجهیزات برقی در پروژه های کارگاهی استفاده می شود و حتماً باید به سیستم اتصال زمین (ارت) متصل شود.

 

تابلو برق کارگاهی ACS محفظه ای برای نصب تجهیزات برقی نظیر کلید قطع و وصل، کنتاکتور، وسایل حفاظتی، پریز و وسایل اندازه گیری می باشد. این تجهیزات متناسب با نیازهای پروژه کارگاهی می تواند تغییر نماید. استفاده از تابلو برق های کارگاهی غیرایمن مانند شکل زیر که در طراحی آنها اصول فنی و ایمنی رعایت نشده  ممنوع می باشد.

 

 

رها بودن سیم های برق روی تخته و نداشتن محفظه مناسب که باعث می شود افراد غیرمسئول به تجهیزات تابلو دسترسی داشته باشند از جمله نواقص این تابلو می باشد.

 

تابلو موقت کارگاهی، از یک یا چند پریز و وسایل قطع و وصل آنها، همراه تجهیزات حفاظتی (در صورت لزوم مدارهای فرمان و وسایل اندازه گیری) تشکیل شده است که همراه با اتصالات داخلی برقی و مکانیکی برای توزیع برق سه فاز و تک فاز در تمام کارگاه های ساختمانی (درون ساختمان یا فضای باز) طراحی و ساخته می شود. در شکل زیر دو نمونه از این تابلو نشان داده شده است. این تابلوها علاوه بر کارگاه های ساختمانی دراماکن فیلم برداری، اجرای برنامه و نظایرآن نیز به کار گرفته می شود. این نوع تابلوها در بازار معمولاً به صورت آماده بدون سیم کشی داخلی عرضه می شود.